Zoover als werkgever

Bij Zoover vinden we dat iedereen recht heeft op een geweldige vakantie ervaring. Dit begint bij eerlijke en open informatie, die persoonlijk is en altijd relevant. Want voor iedereen betekent ‘de ideale vakantie’ natuurlijk iets anders! Weeronline is het meest complete weerplatform in Nederland. We leveren de meest specifiek weer informatie voor elke locatie op de wereld aan onze 20 tot 30 miljoen bezoekers per maand. Onze bedrijfscultuur kan worden omschreven als informeel, ondernemend en transparant. Het grote aantal verschillende nationaliteiten, culturen en talen binnen onze organisatie zorgt voor een open sfeer waarin we veel van elkaar kunnen leren.

Weeronline is het meest complete weerplatform in Nederland. We leveren de meest specifiek weer informatie voor elke locatie op de wereld aan onze 20 tot 30 miljoen bezoekers per maand.

Onze bedrijfscultuur kan worden omschreven als informeel, ondernemend en transparant. Het grote aantal verschillende nationaliteiten, culturen en talen binnen onze organisatie zorgt voor een open sfeer waarin we veel van elkaar kunnen leren.
Onze kernwaarden zijn:

  • Improve Everyday
  • Energize Eachother
  • Think Big
  • Customer Centric
  • Curiosity